دانلود پرسشنامه سنجش جو ورزش


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

کلمات کلیدی:

این مقیاس جهت اندازه گیری درك از استقلال ورزشكاران ناشی از رفتار مربی بوده و دارای 15 سوال است. آزمودنی ها پاسخ خود را به هر سؤال در یك رتبه بندی می كنند. امتیاز بالاتر نشان دهنده درك از استقلال بالاتر ورزشكار تحت تأثیر رفتار مربی است.
برچست ها : ,