دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی (الریک روجر، 2010)

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلودخلاصه:


ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد الریک روجر (2010) می باشد که کیفیت در سیستم های شناسایی و توسعه استعداد را می سنجد. این پرسشنامه شامل 44 سوال می باشد و بر اساس طیف پنچ گزینه ای لیکرت امتیاز گذاری می شود. این پرسشنامه دارای سه متغیر ساختار (سوالات  1-27)، فرآیند (سوالات 28-37) و نتیجه (38-44) می باشد. که عامل ساختار خود شامل چهار مؤلفه، اهداف، منابع، فرصت ها و ضرورتها، می باشد.


در پژوهش نظری و همکاران (1394) که هنجاریابی این پرسشنامه را انجام داده اند 8 گویه به دلیل بار عاملی کمتر از 40/0 حذف شدند. و در نهایت 44 گویه به 36 گویه کاهش یافت و در 6 عامل طبقه بندی گردید که عبارتند از: اهداف، منابع، فرصتها، ضرورت ها، فرایند و نتایج.برچست ها : ,,,,,,,