دانلود پاورپوینت علم تمرین دوره ضمن خدمت

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


کلمات کلیدی:مرحله حفظ

تبدیل قدرت به استقامت بلند مدت

تبدیل قدرت به استقامت کوتاه مدت

مرحله تبدیل به استقامت عضلانی

روشهای بهبود توان

پنج سطح شدت در حركات پلیومتر یك

مرحله تبدیل به توان

مرحله قدرت بیشینه

مرحله هیپرتروفی

راهنمای طرح برنامه فردی سازگاری اجتماعی

مرحله سازگاری ساختاری

مراحل تمرین

بخشهای مختلف یک چرخه بزرگ

الگوهای مختلف باردهی

انواع مختلف باردهی به روش پلکانی در هفته

باردهی به روش پلکانی در هفته

شدت در چرخه های کوچک

مقادیر شدت بار در تمرینات قدرتی

نمایش بار، تعداد تکرارها و تعداد دورها

مفاهیم اصلی در تمرینات قدرتی

افزایش قدرت در نتیجه عوامل عصبی و هایپرتروفی

انواع سازگاری به تمرینات قدرتی

روشهای اندازه گیری 1RM

انواع قدرت

انواع انقباضات در تمرینات با وزنه

درصد تار عضلانی تند انقباض در رشته های مختلف ورزشی

انواع تارهای عضلانی

روابط بین قدرت، سرعت و استقامت

هدفهای سرد کردن

اضافه بار را می‎توان از روشهای زیر اعمال نمود

مقایسه بین تخصصی شدن زود هنگام و توسعه همه جانبه

اصول علم تمرین

تمرین

عوامل مؤثر در موفقیت ورزشکار

سن تقویمی و سن بیولوژیک

دختران در فاکتورهای انعطاف پذیری و تعادل از پسران جلوتر هستند

جنسیت

قهرمان 

فیزیولوژیست‎ 

وراثت
برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,