دانلود مقاله بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


نکات کلیدی:


فهرست مطالب

چکیده 

مقدمه 

بیان مساله 

سوال مسئله 

اهداف تحقیق : 

اهمیت و ضرورت تحقیق 

فرضیه های تحقیق 

متغییرهای تحقیق 

افزایش زنگ ورزش : متغییر وابسته 

تعاریف عملیاتی ونظری واژه ها و مفاهیم 

تعریف عملیاتی سلامت روانی 

تاریخچه 

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران 

بهداشت روانی و ورزش 

مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش 

نقش بزرگسالان در ورزش کودکان و نوجوانان 

نقش مربی در بهداشت روانی 

پژوهش در انگیزه ، رضایت و تعارض 

بهداشت روانی و اجتماع 

عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی 

مرکز راهنمایی کودک 

کودکان و نوجوانان ناسازگار 

علل پیدایش رفتار کودکان و جوانان ناسازگار 

علل عاطفی 

درمان 

پیشگیری 

جامعه مورد مطالعه 

حجم نمونه 

روش نمونه گیری 

ابزار اندازه گیری در تحقیق 

روش تحقیق 

روش آماری 

تجزیه وتحلیل یافته ها 

بحث ونتیجه گیری 

محدودیت های تحقیق 

پیشنهادات 

ضمائم 

پرسشنامه سلامت عمومی QHG 

منابع و مآ خذ برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,