دانلود تحقیق ورزش و انحنای‌ ستون‌ فقرات‌ اسکلیوز

دانلوداسکولیوز خمیدگی‌ بدون‌ درد ستون فقرات است. این‌ عارضه‌ گاهی‌ حالت‌ پیشرونده‌ داشته‌ و باعث‌ تغییر شکل‌ پشت‌ و قفسه‌ سینه‌ می‌شود. بیماری می‌تواند مهره‌های‌ میانی‌یا مهره‌های‌ پایینی‌ ستون‌ فقرات‌ را درگیر سازد. در مراحل‌ اولیه‌ علایم‌ واضحی‌ وجود ندارد و اسکولیوز توسط‌ پزشک‌ یا مسؤول‌ بهداشت‌ مدرسه‌ در طی‌ معاینات‌ معمول‌ کشف می شود. این‌ عارضه‌ بیشترین‌ شیوع‌ را در نوجوانان‌ داشته‌ و در دختران‌ شایعتر از پسران‌ است. 

نشانه ها در مراحل‌ پیشرفته:

انحنای‌ قابل‌ مشاهده‌ قسمت‌ بالای‌ تنه‌

درد پشت

شانه‌ها غیرهم‌تراز شده‌ و مدور می‌گردند.

فرورفتگی‌ قفسه‌ سینه‌

حرکت‌ موجی‌ پشت‌

به‌ جلو کشیده‌ شدن‌ یک‌ طرف‌ لگن

. ستون‌ فقرات‌ به‌ شکل‌ S یا کمان‌ درمی‌ آید.برچست ها : ,,,,,,,,,,,,