دانلود تجربیات مدون دبیر ورزشی


علوم مختلف در علم ورزش تاثیرگذار هستند...

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

کلمات کلیدی:مدیریت کلاس                                                                                           
 مرحله بازگشت به حالت اولیه                                                                   
حضور و غیاب                                                                               
قبل از آموزش                                                                                                 
 ثبت وضعیت دانش آموزان                                                                    
 روش های گروه بندی کلاس                                                                   
 کاربرد گروهها                                                                                             
 شیوه های استقرار در زمین ورزش                                                        
سرپرستی و اداره كردن فعالیت های ورزشی                                             
دستورالعمل و اصول كلی روش تدریس تربیت بدنی                                        
 استفاده از اصل اضافه باردرتمرینات                                                           
 اطلاع ازسهم سیستمهای انرژی در رشته                                                   
فضای موجود                                                                               
 شناخت روشهای تمرینی                                                                           
مشكلات و چاش های معلم تربیت بدنی                                                  


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,