دانلود بررسی جامع روانشناسی ورزش


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

نکات کلیدی:


روانشناسی ورزش
روان‎شناسی ورزشی  
شاخه‎ای از علم ورزش 
رفتار انسانی در حیطه ورزش 
روان‎شناسی ورزشی شناختی 
متخصصان فیزیولوژی ورزش 
مهارت‎های روانی
تریپلت 
سهولت اجتماعی
 ای. دبلیو. اسكریپچر 
 گریفیت 
 جنبش‎های مهارتی
 هوشیاری ذهنی
 واكنش‎های زمانی نسبت به بینایی
شنوایی
 فشار
 ثبات
 هماهنگی عصبی ـ عضلانی
 تنش‎ها و رهاسازی عضلانی 
 توانایی‎ عضلانی 
روانشناسی مربیگری
مارك اچ انشل
 رفتار جنبشی و یادگیری حركتی
 بریانت‎گرتی 
مشكل ورزشكاران و چگونگی مقابله با آنها
 بروس اجیلو و توماس تاتكو 
یاد‎گیری حركتی و عملكرد انسانی
رابرت ان سینگر  
روانشناسی و رفتار حركتی
جوزف اكسندین 
مربی‎گری
ورزشكاری
روانشناسی
سینگر  
فصلنامه‎ی پژوهش برای تمرین و ورزش
  بیان مسئله
احساسات 
 ابرازعقیده مخالف 
 پرخاشگری منفعلانه
كاربردها و فواید آموزش ابراز وجود
باورهای ذهنی غلط مردم
فاصله طبقاتی
عدم وجود امكانات خود مطرح شدن


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,